Tuesday, November 13, 2007

mujassime...

chaand ki thandi roshni mein
sangemarmar ke mujassimon ki tarah,
bahut khoobsurat hai ye jahaan...
lekin kuch mara mara sa lagta hai...


Powered by ScribeFire.